Waarom ik blog

Ik ben met dit logboek begonnen om anderen op de hoogte te stellen van mijn persoonlijke politieke belevenissen (in eerste instantie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 maar inmiddels dus ook ruim daarna).

Alles wat ik in deze weblog schrijf, is op persoonlijke titel. Ik schrijf niet in opdracht van of namens organisaties waar ik deel van uit maak of lid van ben. Het feit dat ik voor de PvdA in de gemeenteraad van Dongen zit, is natuurlijk wel de aanleiding. Maar het blijven mijn persoonlijke ontboezemingen en opvattingen waar ik zelf de verantwoordelijkheid voor neem.

voorlopig even niet (maandag 9 juni)

Voor zover nog iemand deze blog leest, heeft u gemerkt dat ik niet meer actief ben. Dat heeft te maken met de drukke politieke werkzaamheden. Dus voorlopig zal ik even niet bloggen. Misschien weer bij het naderen van de verkiezingen die in 2010 zullen plaatsvinden.

Houdoe Willem

Alvast met verlof (maandag 12 juni 2006)

Zoals u gemerkt heeft, was ik al met verlof gegaan in dit logboek. Vele weken is er niets toegevoegd. toch is er veel gebeurd. Vanwege het vele werk met de nieuwe fractie, coachen, in allerlei commissies zitten enz. ontbrak het mij aan voldoende tijd. Voorlopig blijft dat nog even zo en binnenkort begint het zomerreces. Na de vakantie hoop ik u weer van dienst te zijn.

Houdoe en fijne vakantie Willem

Veel gebeurd, weinig tijd (zon 14 mei: moederdag)

Na 2 mei is er veel gebeurd en had ik te weinig tijd om zaken te noteren. Ik hoop dat dat niet te vaak gebeurd. Mijn excuses daarvoor. Ik zal een overzicht geven in grote lijnen, waarbij het meest recente bovenaan wordt geplaatst. Wilt u het vanaf het begin lezen dan moet u onderaan “lees verder” beginnen:

Overzicht: terug van 14 naar 3 mei 

Gisteren naar Zelhem geweest om de nieuwe (gelijkvloerse) slaapkamer van mijn ouders te schilderen en vandaag is het moederdag. Een ontspannen dagje ondanks het feit dat mijn schoonmoeder ook hier is.

- Vrijdag 12 mei officieel afscheid genomen van 3 wethouders in Waalwijk, waaronder Barth van Eeten , die mij opriep mijn weblog bij te houden. Ten afscheid kreeg ik van hèm iets, een boekje van Loesje. Dat was op zich al een leuk gebaar, maar vooral de persoonlijke woorden voorin deden me erg goed. Onze werkrelatie was zeer intensief, ik zal hem niet snel vergeten. En als het goed is, gaan we nog een keer bij hem op bezoek in Arnhem, waar hij als verse wethouder het ongetwijfeld zeer druk zal krijgen.  

Lees verder...

Heel bijzondere Dag van de Arbeid (din. 2 mei)

Zondag 30 april was het geen koninginnedag, wat doe je dan op zo’n dag? Eigenlijk niets bijzonders, normaal gesproken. Maar het is al lang niet meer normaal in mijn politieke leven, in ieder geval niet meer sinds 7 maart. Aangezien het inmiddels (gisteren) in de krant heeft gestaan, kan ik er in dit weblog ook iets van melden. Het botert al sinds de verkiezingen niet tussen één fractielid  (Lucas) en de rest van de fractie en dat is zachtjes uitgedrukt. U zult begrijpen dat ik hier niet op de details in kan gaan. Het risico is groot dat het te persoonlijk wordt en daar is dit niet de geschikte plaats voor.

Maar wat deed ik nou op zondagmorgen? Ik was in overleg met het bestuur van de afdeling over de ontstane situatie. We hebben afgesproken hoe we dat aan de leden moesten voorleggen en wie dat zou doen. Zondagavond werden Rinus en ik afzonderlijk gebeld door de Stem. De journalist had ook al gesproken met Lucas. Het artikel dat ‘s ochtends (1 mei) in de krant stond vond ik een goede teneur hebben. Er was geen sprake van een heksenjacht of een poging tot beschadiging van partij of persoon, nee, er werden feiten genoemd.

Gisteravond vond de ledenvergadering plaats in Aurora. Na een uitvoerig overleg waren de leden het uiteindelijk allen eens over de uitkomst. Besloten werd Lucas een brief te sturen waarin aan hem de keuze wordt voorgelegd en de hoop wordt uitgesproken dat zijn keuze ertoe leidt dat zowel voor de PvdA als voor hemzelf verdere beschadiging wordt voorkomen. Daarna hebben we desondanks een zeer gezellig onderonsje gehad, waarin “de verworpenen der aarde ontwaakten in dorstigen sfeer” zodat het tot in de kleine uurtjes duurde. En zo werd 1 mei 2006 een heel bijzondere Dag van de Arbeid. Ik had vanmorgen een licht katertje maar niet vanwege het heftige onderwerp. Die heb ik er vanmiddag met mijn meiden weer uitgelopen in het Mastbos in Breda. Wat een heerlijke lentedag was het vandaag en dat op mijn vrije middag. Zo krijg je toch nog wat je verdient, denk ik dan maar.

 

Kameraden zijt gegroet

Om reden van een lintje (zat. 29 april)

Toch raar om koninginnedag op 29 april te houden. Gebeurde dat nou vroeger ook als koninginnedag op zondag viel, vraag ik me af. Of is dat weer typisch iets van kabinet Bakkelende, net zoals verkiezingen op dinsdag vanwege biddag. Vanochtend om 11.30 uur bij de lintjesdragers geweest in de Cammeleur. Daar is altijd een koninginnedagviering met een paar toespraken, wat muziek, het Wilhelmus en een oranjebittertje. Behalve de leden, ridders en officieren in de orde van Oranje Naussau zijn ook de collegeleden en enkele raadsleden aanwezig. Ik ben de afgelopen 4 jaar driemaal geweest. Niet omdat ik zo’n Oranjefanaat ben, maar uit respect voor de lintjesdragers. De reden waarom ze een lintje hebben ontvangen, verdient over het algemeen veel respect. Ik probeer ze allemaal te feliciteren en vaak volgt er dan een praatje over het hoe en waarom. De meerderheid stelt het toch zeer op prijs. Dan werkt zo’n lintje goed want daar is het voor bedoeld. Dat is iets heel anders dan wanneer mensen een lintje alleen maar vanwege hun functie krijgen. Eigenlijk zouden er ook maar twee soorten moeten bestaan: één voor iedereen hetzelfde, want hoe kun je de ene prestatie hoger waarderen dan de andere en één voor heel uitzonderlijke prestaties. Maar ja dan krijg ik natuurlijk weer het verwijt dat ik sociaal democraat ben en die houden van herverdeling van macht en middelen.

Houdoe Willem

Chris gaat, Simone komt, Rini is (vrij. 28 april)

Vrijdag heb ik vrij genomen, die dag vraagt er tenslotte om. Caroline moest ’s morgens werken en de meiden waren vrij. Aangezien ik ’s middags toch vrij moest nemen voor de bijzondere raadsvergadering, heb ik dat maar zo gedaan. Om 15.00 uur was het afscheid nemen van Chris Rutte de waarnemend burgemeester. Hij deed het op z’n vertrouwde manier, vol humor en vlot sprekend. Daarna de installatie van Simone Dirven als burgemeester van Dongen. Daar was een hele ceremonie voor nodig en die verliep vlekkeloos. Als onze waarnemend griffier Rini Klep iets organiseert, is het tot in de puntjes geregeld. Het zal Willem Vulto nog moeite kosten Rini te doen vergeten. Simone had een mooie, niet te lange en niet te uitbundige toespraak. Het is een leuke vrouw, haar start is veelbelovend (morgen meteen koninginnedag), het is nu aan haar om het waar te maken. Ik heb er alle vertrouwen in.

 

Houdoe Willem

 

Beljaart wordt kleurrijke wijk (don. 27 april)

Hele korte raadsvergadering gehad om de nieuwe griffier te benoemen. Daarna een presentatie ter opfrissing over de Beljaart (voor de nieuwe raadsleden was het merendeels natuurlijk wel nieuw). Tot slot de raadsbrede commissievergadering, maar daar stond eigenlijk alleen maar het beeldkwaliteitplan van de Beljaart op de agenda. Het beeldkwaliteitplan zit goed in elkaar en zorgt voor kleurrijke wijk. Tijdens het gedeelte over maatschappelijke zaken had het CDA nog een vraag over het Open Huis, anders was dat ook snel voorbij geweest. Leuk was wel dat zowel Els Zom (Maatschappelijke Zaken) als Sjan den Boer-Janssen (Ruimtelijke Zaken) voor het eerst konden proeven aan het commissielidmaatschap.

 

Houdoe Willem

 

Nieuwe griffier is Dongenaar (woe 26 april)

Maandagavond hebben we een tweede ronde gehad met de twee jongste sollicitanten voor de griffiersfunctie. Omdat het inmiddels openbaar is, kan ik op de plek vermelden dat het Willem Vulto is geworden, woonachtig in Dongen en nu nog werkzaam als tweede griffier in Oisterwijk. Behalve dat hij een p(k)rachtige voornaam heeft was hij ook mijn favoriete kandidaat qua kennis en vaardigheden.

Gisterenavond eerst een informele kennismaking gehad met Simone Dirven onze nieuwe burgemeester. Wat is dat toch een leuk mens. Als enige fractie hadden we een bos bloemen voor haar (uiteraard rozen). Ik heb al een shaggie met haar gerookt in het steegje naast het gemeentehuis. Daarna achterbanoverleg gehad met de fractie en deze was goed bezocht. Goeie inbreng is belangrijk en op deze manier krijgen we dat. Ook het persoonlijk contact doet erg veel, zodat de achterban ons (de fractie) beter leert kennen en vertrouwen. We hebben Ad, Jan en Sjan in de bloemen gezet vanwege hun aantreden in nieuwe functies. Nog even naar de Bok en toen naar huis.

Houdoe Willem

Avondje cultuur van eigen bodem (zat. 23 en zon. 24 april)

Gisteren een mooie uitvoering in ’t Schouw bijgewoond. Het koor waar Caroline in zingt, Catalpa, bestond 20 jaar. Met het hele gezin, inclusief schoonmoeder en tante en vriendin aanwezig geweest. Het was de moeite waard. De dames zingen goed en het enthousiasme straalt eraf. Het geheel werd deze keer extra ondersteund door de band Borderline. Nou heb ik andere associaties met dat woord, maar ook zij maakten een leuke stukje muziek. Het was een feestelijke aangelegenheid, goed voor een ontspannen avondje cultuur van eigen bodem (en een deel van Moerse bodem) in Dongen.

 

Vandaag een dagje naar mijn zus in Rotterdam geweest, vanwege haar verjaardag. Ik heb de Dongense jaarmarkt daarvoor moeten missen, evenals het politiek SP-café, dat onder de naam Tabasco in café Modern plaats heeft gevonden. Maar ik kan dat niet erg vinden. De afgelopen maanden heb ik nauwelijks een van mijn zussen kunnen bezoeken die gaan nu even voor.

 

Dag hoor! Willem

Sollicitaties (don 20 april)

Woensdagmiddag om 17.00 uur het eerste sollicitatiegesprek voor de griffiersfunctie. Donderdag van 13.00 - 19.00 nog vijf gesprekken er achteraan. Er zijn voldoende goede kandidaten bij zodat we besluiten maandag a.s. twee mensen voor een tweede gesprek te vragen. De gesprekken vonden plaats op de kamer van de burgemeester. Leuk was om tijdens de pauzes Ad op z'n nieuwe kamer te zien. Het was zijn eerste dag als wethouder in functie. Namens ons had ik een bos rozen laten plaatsen op z'n kamer. Die konden zo'n eerste dag echt niet ontbreken. Op het gemeentehuis een aantal leuke reactie gehad van medewerkers over Ad. Zo begint hij in ieder geval goed. Morgen afscheid van 'mijn' Waalwijkse wethouder Barth van Eeten. Maandagavond wordt hij geïnstalleerd als wethouder voor GroenLinks in Arnhem. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen. Hij heeft de juiste instelling en weet mensen te binden. Zaterdag gaat Catalpa optreden in 't Schouw, het koor waar Caroline in zingt. Dat wordt een gezellig avondje uit met de hele familie.

Houdoe Willem

Een nieuwe Merel: sollicitatieronde II (din. 18 april)

Paasmaandag met de kinderen wezen eierenrapen bij een goede vriendin in 's Gravenmoer. Verder lekker genoten van de rust, de natuur en de ruimte in dat mooie dorp.

Vandaag bezig geweest met vragen te bedenken voor de sollicitanten voor de griffiersfunctie in Dongen. Da's nog niet zo eenvoudig want wie kan ooit Merel vervangen? Maar goed we zoeken dan ook geen tweede Merel. Er hebben 28 mensen gereageerd en er worden er 6 uitgenodigd voor een gesprek. Het voordeel ten opzichte van de eerste keer is dat er nu ervaren mensen tussen zitten. Vier jaar geleden kon dat nog niet want het was toen een nieuwe functie. Ook wij weten nu beter wat we als raad nodig hebben en kunnen gericht zoeken. 't Hoeft gelukkig allemaal niet zo geheimzinnig als met de sollicitaties voor de burgemeesterspost. Maar ook hier geldt natuurlijk geheimhouding wat de namen van de kandidaten aangaat. Ook nu weer zitten er bekenden van mij tussen. Donderdag vinden de laatste gesprekken plaats. Ik ben benieuwd of we er snel uit zijn.

Houdoe Willem

 

Goed, stil en zalig vrij (zon 16 april)

Dit extra lange weekend begon op “Goede vrijdag” met lekker uitslapen en een uitgebreide brunch. Daarna (zoals het schijnt te horen met Pasen) kleren kopen en andersoortig winkelen in Oosterhout. Omdat ik geen zin had om te koken, besloten we op het laatste moment om bij de Griek te gaan eten. Dat was een verrassing voor de meiden en bleek dus een goed idee. 

Zaterdag vooral thuis doorgebracht. Even boodschappen doen (dat moet je op dat soort dagen ruim voor 12.00 uur doen, anders is het meeste al op) en daarna wat klusjes in en om huis, zoals het konijnenhok schoonmaken, onkruid wieden, gerepareerde fiets ophalen, garage opruimen enz... Een stille dag waardoor je hoofd weer vrij wordt.

Vandaag, paaszondag, m’n schoonmoeder opgehaald uit Breda en een heerlijk uitgebreid paasontbijt genuttigd. Ik zit nu even achter de computer in m’n weblog te schrijven, maar ik had het ook niet hoeven te doen. Zalig nietsdoen, want niets moet … in dit ‘goede, stille en zalige’ weekend.

 

Houdoe Willem

Feest bij wethouder Stoop (don. 13 april)

Na afloop van de raadsvergadering nog even iets gedronken in de hal van het gemeentehuis en daarna naar Huize Stoop. De kersverse wethouder Stoop had maar vast een feesttent in de tuin laten zetten en dat was heel verstandig, want het was er loeidruk. Het was erg gezellig en behalve de familie Du Fossé (VPD), kwam Ad van Beek (VVD) ook nog even langs. Dat vond ik erg sportief van hem en hij maakte daarmee (voor mij) zijn sneer van 21 maart weer helemaal goed. De griffie was ook weer goed vertegenwoordigd en verder veel oude bekenden waaronder Matthieu Meijer en Eric Hendriks. Natuurlijk waren er ook veel leden van de afdeling, naaste buren en "net nieuwe oud-collega's". Rond 11.00 heb ik, ingeleid door ‘good old’ Simon van Dongen, mijn eerste officiële speech gehouden als fractievoorzitter. Het viel me eigenlijk niet tegen, maar ja ik ken Ad (inmiddels) aardig goed en dan komt het vanzelf. Zeer blij dat we na 11 jaar weer een PvdA-wethouder hebben. En Ad heeft nu werkelijk alles meegemaakt: alleen in de raad met een wethouder, helemaal alleen in de raad, met z’n tweeën, met z’n drieën, heel kort met z’n vieren en nu dan zelf wethouder). Het enige wat er nu nog aan ontbreekt is het burgemeesterschap. Maar dat kan nog komen, hoewel? Daar zal hij wel geen zin meer in hebben tegen die tijd. Hoe dan ook, we wensen hem alle succes maar zullen hem kritisch volgen, zoals dat hoort in het dualistisch systeem.

 

Houdoe Willem

Ad gaat, Jan komt (don. 13 april)

Na een hele middag bezig geweest te zijn met (lastige) fractiezaken, zaten we ’s avonds om 19.00 uur klaar in de raadszaal voor het vragenhalfuur. Alles was een half uur vervroegd vanwege de installatie van de wethouders. Om 19.30 begon het eerste deel van de raadsvergadering. Er stonden 5 normale punten op de agenda en die waren rond 20.15 uur afgerond. De meeste punten waren snel afgehandeld (onbegrijpelijk dat de SP daar B-espreekstukken van had gemaakt). Op een onderdeel kregen wij er van langs van de SP omdat we niet sociaal genoeg zouden zijn en ons niet aan ons programma zouden houden. Ik ben altijd blij wanneer een andere partij veel tijd stop in het lezen van ons programma, maar goed lezen is een ander verhaal. Ze moeten hun eigen motie nog maar eens nalezen. Je kunt overal wel alles bij halen. Lou Huijsmans (VVD) was aan het genieten van het oppositie voeren. Hij deed het meteen in z’n eentje tegen de hele raad. "Dat win je nooit Lou". Volgens burgemeester Rutten zwemt Lou meer dan hij leest. Daarna de installatie van de wethouders. Ik had willen zeggen: “De PvdA proudly presents … Ad Stoop ”. Maar Rutten zorgde ervoor dat het allemaal een beetje knullig verliep. Desondanks kwam de ene Ad (wat voelden we ons trots) in het college waar de andere Ad (van Beek) even later het veld moest ruimen. De lege plek van Ad in de fractie wordt ingenomen door Jan van Vorstenbosch, een echte PvdA’er met veel kennis van Dongen. Ik wens Jan veel succes, mor da za wê lukke!

Houdoe Willem

Achterban en fractie (din. 11 april)

Gisteravond achterbanoverleg gehad in commissiekamer 2 in het oude gedeelte van het gemeentehuis. Die was goed bezocht door ± 12 mensen. Naast de vaste groep was er een nieuwe belangstellende. Ons nieuwste lid Johan R was er ook en hij wordt meteen actief. Dat zijn de goeie. Hij gaat met zijn moeder Sjan Jansen (vanaf morgen ons nieuwe commissielid samen met Els Zom) dat commissiewerk voorbereiden. Aan de orde kwamen behalve de agenda van de raad ook een terugblik op de onderhandelingen en het coalitieakkoord. Algemeen werd de tevredenheid uitgesproken, maar het besef dat je als coalitiepartij anders moet opereren, was er ook. Al mag dat niet ten koste gaan van je kritische kijk. Koos IJpelaar wierp zich op als kritische volger, want we moeten ook niet teveel van onszelf vervreemden en gelijk heeft hij. De fractie zal die (dubbel-)rol van coalitiepartner en toch eigen visie uitdragen moeten waarmaken.  

Houdoe Willem

Starters bouwen zelf (ma. 10 april)

Voor mijn werk was ik vanavond op een informatieavond voor starters aanwezig in het Bourgondisch Hof in Waalwijk. Het was al de vierde keer en toch waren er weer z’n 60 jongeren aanwezig. Het gaat om een project van 61 woningen die jongeren in eigen beheer mogen gaan bouwen. Ze mogen dus in verenigingsverband zelf als projectontwikkelaar gaan optreden en dat levert zoveel voordeel op dat er ruime en kwalitatief goede woningen komen voor prijzen rond de € 130.000. Dat willen we hier in Dongen ook introduceren. Via het coalitieakkoord hebben we dat ingebracht en dus zal het binnenkort samen met Joop wel worden opgezet. Ik ga er vanuit dat er in Dongen ook veel belangstelling voor zal zijn.

Houdoe Willem

Eindelijk tijd voor de familie (vrij. 07 zon. 09 april)

Dit weekend vooral aan de familie besteed. Vrijdagavond is meestal lekker niksdoen, met de kinderen samen tv kijken. Vast prik is Baantjer dat vinden ze al heel spannend en voor ons is het zo ontspannend dat Caroline en ik geregeld wegdutten. Zaterdagmorgen  nog wat fractiezaken geregeld, terwijl Maud in de Salamander aan een onderling turntoernooi meedeed van Dia. Ik kon nog net de staart ervan meepikken. Maar er was erg veel belangstelling de jeugdafdeling lijkt in ieder geval flink gegroeid. Er zaten deze keer ook veel jongetjes bij (waarschijnlijk het Yuri van Geldereffect). Daarna naar Nieuwegein op bezoek bij vrienden. Lekker kletsen en eten en spelletjes doen. De meiden doen nu ook volop mee, zoals met Party en Co. Noor en ik hebben gewonnen, wat ik vooral voor haar erg leuk vond. Zondag op bezoek bij mijn ouders in Zelhem (in de Gelderse Achterhoek). Mijn vader, die zeer onlangs een ernstige hersenbloeding heeft gehad, is al weer geruime tijd thuis en kan zich samen met mijn moeder aardig redden, maar het houdt niet over. ’t Blijft toch in de gaten houden of het goed gaat.

Ajuu Willem

Passieve sportbeoefening (don. 06-04-06)

Gisteravond informatieavond over de nieuwe sportnota in de raadzaal. Piet Panis hield een presentatie. Het leek me vooraf niet een bijster interessant onderwerp. Maar hoewel ik niet verwachtte geboeid te zullen raken, gebeurde dat toch. En voordat ik het wist, hadden we de hoofdlijnen van de nota keurig op een rijtje. Da’s mooi handig voor als we die verder gaan behandelen. Tijdens de vragenronde stelde Bea met heldere stem, zonder zenuwen of aarzeling een aantal goede vragen. Na afloop nog even mee naar Ad geweest om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en rond half één was ik thuis. Een paar verplichte mailtjes verzenden en deze keer lag ik keurig voor 01.00 uur op bed. Alles bij elkaar: een nuttige avond.

 

Houdoe Willem

Met melk meer mens (woe. 05-04-06)

Afgelopen woensdag met Bea en Ad naar de biologische melkveehouder Dankers geweest. Daar werd de nieuwe melkautomaat officieel geopend (ik schat dat er zo’n 50 mensen waren, waaronder een behoorlijk aantal raadsleden). Het was een open huis om namens de Duinboeren te laten zien wat biologische boeren zoal doen. En dat gaat verder dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een extensieve veehouderij waar veel aandacht wordt besteed aan natuur- en landschapswaarden. Ik vond het leuk om weer eens op een boederij rond te lopen (ik kwam vroeger erg veel op boerderijen) en de bekende geuren op te snuiven. De voorlichting en gesprekken waren leuk, maar zeker ook leerzaam. De melk die we mochten proeven, is zoeter dan in de winkel en een echte aanrader. Omdat het voor het goede doel is: je mag het zelf tappen, als je muntjes om te betalen meeneemt Nieuweweg 3 te Dongevaart.

 

Houdoe Willem

Steun en kritiek (din. 04-04-06)

Gisteren in de Stem de eerste reacties van de oppositiepartijen en die zijn (net als die partijen zelf) zeer uiteenlopend. Het Democratisch Podium is tevreden en ziet behoorlijke veranderingen omdat de PvdA een deel van hùn speerpunten in het akkoord heeft weten in te passen (ze mogen zich natuurlijk altijd bij ons aansluiten). Het DP wil niet in coalitie-oppositie-termen denken (dat vind ik een goede zaak, dan neem je je taak als onafhankelijke raad serieus). De VVD kan zich vinden in het akkoord, want volgens hen ‘wordt het oude beleid voortgezet’. Men vindt dat de PvdA heel veel heeft ingeleverd voor het wethouderspluche (moeten we de door de raad genomen besluiten in de afgelopen periode dan maar naast ons neerleggen?). Wel zal de VVD de uitvoering kritisch volgen (da's prima, want dat is een taak van de raad. Zouden ze dat dan tot op heden niet hebben gedaan?). De SP kan zich er niet in vinden (dat had ik ook niet verwacht) en is ‘zwaar teleurgesteld’ want ‘het had ook anders gekund’ namelijk met hen erbij (tsja, de VPD had de regie, niet wij. Maar zou er wel recht gedaan zijn aan de verkiezingsuitslag zonder de PvdA in een coalitie).

Kortom steun en kritiek en soms beide ineen. Opbouwende kritiek is altijd steun, al is het alleen maar voor het democratisch gehalte van de besluiten.
http://www.mystats.nl/counters